Nevena Božović (Moje 3, Srbija 2013.) – Čujem da dolaziš u grad (nova pjesma)

Marija Šerifović (Srbija 2007.) – Sama i nervozna (nova pjesma)